• +84 901 868 878
  • muavetaucaotoc.com
MuaVeTauCaoToc.Com - Đội ngũ tàu cao tốc phú quốc - côn đảo - nam du - MuaVeTauCaoToc.Com

Đội tàu cao tốc hai thân của Phu Quoc Express

Đội tàu chuyên nghiệp chất lượng 5 sao

Con Dao Express 36

Côn Đảo Express 36

Sức chứa 598 hành khách - Vận tốc lên đến 35 hải lý/giờ

Trung Trac

Trưng Trắc

Sức chứa 598 hành khách - Vận tốc lên đến 35 hải lý/giờ

Trung Nhi

Trưng Nhị

Sức chứa 598 hành khách - Vận tốc lên đến 35 hải lý/giờ

Phu Quoc Express 5

Phu Quoc Express 5

Sức chứa 286 hành khách - Vận tốc lên đến 32 hải lý/giờ

Phu Quoc Express 6

Phu Quoc Express 6

Sức chứa 293 hành khách - Vận tốc lên đến 32 hải lý/giờ

Phu Quoc Express 7

Phu Quoc Express 7

Sức chứa 286 hành khách - Vận tốc lên đến 32 hải lý/giờ

Phu Quoc Express 8

Phu Quoc Express 8

Sức chứa 293 hành khách - Vận tốc lên đến 32 hải lý/giờ

Phu Quoc Express 9

Phu Quoc Express 9

Sức chứa 286 hành khách - Vận tốc lên đến 32 hải lý/giờ

Đặt vé trực tuyến ngay - lên kế hoạch cho chuyến đi nằm trong tầm tay!